Sponzorský dar školní jídelně ke Dni dětí

1. 6. 2024
Školní jídelna

Děkujeme za sponzorský dar pí Krupičkové a pí Pokorné pro žáky ZŠ ke Dni dětí :-)