Předzápis pro předškoláky

19. 3. 2024
Mateřská škola

19.3. se děti z MŠ seznamovaly a plnily úkoly s p. učitelkami ze ZŠ při předzápise.  Rodiče si zatím vyslechli přednášku Mgr. M. Vrbické. Na závěr si všichni popovidali a sdělili své zkušenosti s připraveností dětí.