Mateřská škola

Jak to děláme?

  • pracujeme podle ŠVP - „Rok v MŠ" s prvky programu „Začít spolu" a „Učíme se venku"
  • režim dne je uzpůsoben tak, aby umožňoval pružně reagovat na vzniklé situace - vytváříme podmínky pro činnosti individuální, skupinové, frontální, řízené i spontánní
  • podporujeme vzájemnou spolupráci dětí od nejmenších po předškoláky
  • pořádáme pro děti aktivity jako výlety, besídky, divadelní představení, setkávání s chovateli, karneval atd.
  • pořádáme akce pro rodiče
  • spolupracujeme s rozličnými spolky, lokálními firmami a organizacemi

Postranní menu