Základní škola

Co děláme?

  • k žákům přistupujeme individuálně
  • klademe velký důraz na rozvoj čtenářské gramotnosti a kritického myšlení
  • angličtinu vyučujeme od 1. ročníku
  • při výuce čtení používáme metodu Sfumato (splývavé čtení)
  • máme k dispozici asistentku pedagoga
  • klademe důraz na včasný záchyt specifických poruch učení a jejich kompenzaci
  • v případě dlouhodobé nemoci nabízíme distanční výuku včetně technické podpory
  • využíváme venkovní učebnu

Postranní menu