Mateřská škola

Co děláme?

  • k dětem přistupujeme individuálně, pracujeme i s dětmi se zdravotním postižením, pro které je k dispozici asistentka
  • naším cílem je spokojené a šťastné dítě
  • pravidelně spolupracujeme se základní školou
  • organizujeme kroužky pro předškoláky (např. flétna, angličtina)
  • spolupracujeme s pedagogicko psychologickou poradnou, logopedy, pediatry a dalšími odborníky dle individuálních potřeb dětí
  • pořádáme akce ve spolupráci se školní jídelnou

Postranní menu