Základní škola

Jak to děláme?

  • budujeme bezpečné prostředí – podporujeme dobré vztahy mezi žáky napříč třídami a vzájemnou důvěru
  • předcházíme rizikovému chování – preventivními programy, žáci mají k dispozici schránku důvěry
  • máme malé počty žáků ve třídách, a tak prostor k individuální podpoře
  • vedeme žáky k reflexi vlastního učení
  • třídní schůzky vedeme individuálně a formou triád (učitel, rodič, žák)  
  • pořádáme vzdělávací akce pro rodiče, v rolích lektorů se objevují také sami rodiče

Postranní menu