Školní jídelna

Informace pro strávníky

Plnění do jídlonosičů probíhá před výdejem pro žáky ZŠ od 10:45 do 11:00. Strava bude vydána do čistých neskleněných nádob. Obědy vydané do jídlonosičů jsou určeny k okamžité spotřebě. Zaměstnanci školní jídelny zodpovídají za kvalitu, teplotu a zdravotní nezávadnost do doby naplnění jídlonosičů. Naplněné jídlonosiče jsou připravené k odběru na vyhrazeném místě. 

Podrobné pokyny pro strávníky naleznete v přiložených dokumentech. 

Postranní menu