Naše čarodějnické aktivity

30. 4. 2024
Školní družina

1. létání na koštěti

2. poznávání ingrediencí používaných na výrobu kouzelných lektvarů čichem

3. hod dračím vejcem

4. skládání rozstříhané podobizny naší vrchní čarodějnice

5. přenášení a přelévání kouzelného lektvaru