Výrobky kroužku ,,Tvoření"

11. 3. 2024
Školní družina

Každý týden vytvářejí šikulky přihlášení do kroužku ve škoolní družině krásné výrobky.