Besídka v 1. ročníků

27. 6. 2024
Základní škola

Dne 18. 6. 2024 si 1. ročník připravil pro své rodiče a blízké školní besídku. 
Žáci si připravili básně, vtipy, tanec, píseň a jako poslední pohádku O veliké řepě.