Dobronauti

1. 5. 2024
Základní škola

Dne 30. 4. 2024 do školy zavítali Dobronauti s edukačně - preventivním programem, zaměřeným na vzájemné porozumění dětí mezi sebou a toleranci k jinakosti. 
Prostřednictvím hry HVĚZDNÝ TÝM měli žáci možnost pochopit odlišnost v chování a potřebách svých vrstevníků.
Věříme, že tato neobvyklá aktivita přispěla k dobrým vztahům mezi žáky.