Školní výlet

5. 6. 2024
Základní škola

Dne 4.6. ráno jsme se konečně dočkali a vyrazili autobusem na školní výlet do nedaleké Čáslavi.

Nejprve jsme zamířili do Městského muzea Čáslav, kde pro nás byl připraven na přilehlé zahradě program o včelách. Nejen že jsme si rozšířili vědomosti o tomto významném hmyzu, ale rovněž jsme si zasoutěžili a ochutnali skvělý med.

Návštěva muzea pokračovala prohlídkou rozsáhlé přírodovědné sbírky preparovaných zvířat. Děti si tak v klidu mohly prohlédnout zvířata jak žijící u nás, tak zvířata exotická.

Následně jsme se přemístili na Žižkovo náměstí, kde jsme dle mapy hledali sochu Jana Žižky. Odsud naše kroky směřovaly dvěma směry. Mladší žáci zavítali do cukrárny a starší děti zamířily na vyhlídkovou věž kostela sv. Petra a Pavla.

Jedná se o třetí nejvyšší kostelní věž v Čechách. Tento odvážný výstup podnikla většina žáků 3. a 4. ročníku. Velký obdiv si zaslouží Kačenka, Lucinka a Patrik ze 2. ročníku, kteří statečně vystoupali až na vyhlídku. Po tomto adrenalinovém zážitku následovala sladká tečka v cukrárně.

Závěr výletu patřil společné zábavě na místním dětském hřišti.