Třeťáci píší dopis do zoo...

9. 12. 2023
Základní škola

Již několik let je naše škola adoptivním rodičem komby ušaté.

Komby mají domov v daleké Africe, ale ta naše žije v Zoo hlavního města Prahy.

Tam se o ochranu a chov komb starají, vedou o to záznam v plemenné knize, je to totiž vzácné a ohrožené zvířátko.

V čase adventu myslíme na všechny blízké, chystáme pro ně vánoční dárky a píšeme přáníčka do nového roku. Učíme se, jak je doručit. Některá předáme osobně, některá pošleme elektronicky, někomu zatelefonujeme, ale přáníčka pro kombu a pracovníky zoo jsme se rozhodli poslat běžnou poštou ve veliké obálce.

Vyzkoušeli jsme si, jak se takový dopis posílá. Nakreslili jsme obrázky s  přáníčky, napsali společnými silami dopis, vyhledali jsme adresu zoo a nakonec jsme se s velkým dopisem vypravili na naši poštu. Paní za přepážkou nás mile přijala, vysvětlila nám, jak to s naším dopisem bude dál. Pak jsme zaplatili poštovné, poděkovali a bylo to!

Teď jen čekáme, zda se dopis dostane do správných rukou. Jestlipak ošetřovatelé naše vzkazy kombě předají?

Zoo se ozveme zase na jaře. Jako každý rok přispějeme společně na chov komb dohodnutou částkou. Chceme i nadále zůstat takzvanými adoptivními rodiči tohoto malého tvorečka.

Aktivita proběhla v rámci projektu Naše obec, v rámci výuky prvouky, komunikačních dovedností i v rámci plnění cílů EVVO. Jsme přece školou pro život.