Odhlašování stravného ZŠ, MŠ nově i přes WhatsApp

2. 1. 2024
Školní jídelna

ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ ZŠ, MŠ

Den předem do 13:00 hod., v pondělí do 7:00 hod. SMS na tel. čísle 608 552 119 (školní jídelna) a přes WhatsApp.                                                                                                                        

Podle § 4 vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb., se první den neplánované nepřítomnosti považuje za pobyt ve škole. Vyzvednutí oběda první den nemoci pouze po telefonické domluvě do 8.00 ve školní jídelně. Plnění do jídlonosičů probíhá před výdejem pro žáky ZŠ od 10.45 do 11.00. Neodebraný oběd je účtován, není za něj náhrada, je rozdělen mezi ostatní děti.

V dalších dnech nemoci není možné stravu odebírat a je nutno dítě/žáka odhlásit.