Návštěva knihovny

30. 1. 2024

Dne 1. 2. 2024 chceme společně

se všemi žáky školy navštívit

knihovnu v Kutné Hoře.

 

 

Program v knihovně:

3. a 4. roč. -Knihu už si vybírám sám

1. a 2. roč. -Oblíbené večerníčky

Další program – překvapení

Autobus bude dětem uhrazen z fondů OP JAK.

Žáci, kteří nebudou mít souhlas rodičů, budou mít

zajištěnu běžnou výuku.