Projekt: Výzva pro nový začátek

7. 9. 2023

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo O POSKYTNUTÍ DOTACE č. 22_002/0004283 z Operačního programu Jan Amos Komenský v rámci výzvy č. 02_22_002 s názvem Šablony pro MŠ a ZŠ I v aktuálním znění, priority 2 – Vzdělávání, podle § 14 odst. 4 a § 14m odst. 1 písm. a) rozpočtových pravidel na projekt Inovativní vzdělávání, registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0004283

Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 9. 2023, datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2025.

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo O POSKYTNUTÍ DOTACE č. 22_002/0004283 z Operačního programu Jan Amos Komenský v rámci výzvy č. 02_22_002 s názvem Šablony pro MŠ a ZŠ I v aktuálním znění, priority 2 – Vzdělávání, podle § 14 odst. 4 a § 14m odst. 1 písm. a) rozpočtových pravidel na projekt Inovativní vzdělávání, registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0004283 Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 9. 2023, datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2025.