Základní škola

Informace pro rodiče

  • Školní budova se otevírá v 6:50.
  • Vyučování začíná v 7:15.
  • Žáci odcházejí s vychovatelkou školní družiny do školní jídelny po skončení dopoledního vyučování společně na oběd.
  • Žáci odcházejí po obědě společně do školní družiny v doprovodu vychovatelky ŠD.

Postranní menu