Základní škola

Vyučující

Mgr. Svobodová Daniela - ředitelka školy, výchovná poradkyně, 1. ročník

Mgr. Nejedlá Hana - učitelka ZŠ - anglický jazyk, hudební výchova, výtvarná výchova, pracovní činnosti, zdravotnice

Mgr. Šíblová Jana - učitelka ZŠ - třídnictví - 3. ročník, koordinátorka environmentální výchovy

Bc. Trpišovská Veronika - učitelka ZŠ - třídnictví - 2. a 4. ročník, preventistka rizikového chování

Ing. Žára Josef  - informatika, IT technik

Sahulková Iveta - asistentka pedagoga - 4. ročník, vychovatelka školní družiny
 
Sahulková Iveta - asistentka pedagoga - 1. ročník

Dana Zoubková - školní asistentka - koordinátorka OP JAK

 

Postranní menu