Mateřská škola

Režim dne

6:15 – 8:15 hod.  Ranní hry

8:15 – 8:30 hod.  Rozcvička

8:30 – 8:45 hod.  Komunitní kruh

8:45 – 9:00 hod.  Průběžná svačina

9:00 – 9:45 hod.  Tvoření, hry, kroužky

9:45 – 11:45 hod. Pobyt venku

11:45 – 12:15 hod.  Oběd 

12:15 – 14:00 hod.  Odpočinek 

14:00 – 16:15 hod.  Svačina, volné činnosti

 

 Žáci v předškolním roce docházky tráví ve školce minimálně 4 hodiny denně, absenci je třeba řádně omlouvat.

Postranní menu